Etapa 3: Experimentarea si demonstrarea functionalitatii metodelor in LAST.

3.1. Implementarea documentelor sistemului de management al calitatii si a metodelor de incercare

3.2. Validarea metodelor

3.3. Validarea echipamentelor

3.4. Cursuri si instruiri pentru perfectionarea personalului in asigurarea calitatii

 

            3.1.      Implementarea documentelor sistemului de management al calitatii si a metodelor de incercare
Sistemul de management presupune existenta unui set de documente utilizate ca dovezi obiective în procesul de control al out-puturilor proceselor si al eficacitatii implementarii si metenantei sistemului. Documentele descriu în mod ierarhizat sistemul de managemet în sine, modul de fuctionare, structura si responsabilitatile fiecaruia proces, proceduri de lucru ce cuprind metode detaliate de îndeplinire a activitatilor.
Pornind de la propunerea de baza a acestui proiect de a înfiinta si dezvolta un laborator pentru monitorizare 4D a mediului in Sistem integrat prin tehnici de Teledetectie si a merge pâna la acreditatea acestuia, au fost elaborate si implementate documentele SMC ce vor sta la baza auditurilor de evaluare a conformitatii laboratorului.

       3.2.           Validarea metodelor
Pe baza documentelor SMC elaborate in etapa anterioara (proceduri generale de lucru, proceduri operationale, instructiuni de utilizare a echipamentelor), in cadrul acestei etape s-a realizat validarea metodelor si echipamentelor.
S-a procedat la verificarea metodelor standard si validarea metodelor proprii de laborator. Au fost intocmite Rapoarte de Validare/Verificare pentru fiecare metoda. Copii ale acestor Rapoarte sunt anexate Raportului de Cercetare Stiintifica.
Validarea/verificarea metodelor a avut la baza calculul incertitudinilor si modelelor de estimare proprii fiecarei metode.

3.3.      Validarea echipamentelor
Validarea echipamentelor a avut in vedere in primul rand efectuarea de incercari sistematice pentru evidentierea prin experimente proprii a parametrilor de performanta ai acestora. Acceptandu-se ca adevarate caracteristicile tehnice inscrise in manualul tehnic al aparatelor si certificate de producator, au fost testate: limita de cuatificare, selectivitatea (acolo unde este cazul), repetabilitatea (acolo unde poate fi demonstrate), reproductibilitatea, trasabilitatea (acolo unde s-a putut demonstra), precizia si robustetea.
Etapa urmatoare a validarii echipamentelor a constat in programarea echipamentelor pentru etalonare la Institutul National de Metrologie. Nu s-a primit deocamdata un raspuns privind programarea acestora pentru etalonare.

3.4.      Cursuri si instruiri pentru perfectionarea personalului in asigurarea calitatii
Personalul laboratorului a fost instruit si au fost absolvite: la cursul de „Auditor intern pentru laboratoare” organizat de TUV Reinhaldt in perioada 19-22 iunie 2007 si cursul de ‚validarea Metodelor” organizat de RENAR in perioada 07-08 august 2007.
Pregatirea profesionala a personalului laboratorului LAST in perioada raportata a constat in instruiri lunare pentru prezentarea si discutarea Procedurilor Generale de Lucru, urmand ca aceste activitati sa continue in etapele urmatoare pana la prezentarea tuturor documentelor SMC precum si a standardelor si documentelor legislative aplicate in LAST.

 

Rezultate Preliminare - Faza 3

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

 

back