Etapa 2: Elaborarea documentatiei sistemului de management al calitatii pentru LAST  si a procedurilor pentru metodele de incercare

2.1 Elaborarea procedurilor pentru sistemul de management al calitatii

2.2 Elaborare manualul calitatii pentru laborator

2.3 Elaborarea procedurilor pentru descrierea metodelor de incercare

2.4 Optimizarea laboratorului prin achizitii de aparatura performanta.

2.5 Cursuri si instruiri pentru perfectionarea personalului in asigurarea calitatii

2.1 Elaborarea procedurilor pentru sistemul de management al calitatii s-a materializat prin manualul cod MM - LAST, editia 1, care trateaza toate problemele legate de implementarea sistemului de management  în laboratorul LAST. Se precizeaza ca: Politica în domeniul calitatii a Laboratorului LAST, ca structura a INOE 2000, este de a furniza clientilor produse (servicii de tip masurari/ verificari) de înalta calitate, de a asigura livrarea rezultatelor încercarilor la timp si la niveluri de satisfactie tot mai mari.

2.2 Elaborarea manualului calitatii pentru laborator s-a materializat prin realizarea a 15 proceduri generale si tehnice referitoare la: controlul documentelor, analiza cererilor, ofertelor şi contractelor, servicii de aprovizionari, tratarea  reclamatiilori de la clienti, controlul activitatilor de încercare  neconforme,  actiuni corective si preventive, controlul înregistrarilor, audituri interne, analiza efectuata de management, instruirea personalului, validarea metodelor, estimarea incertitudinii de masurare, înregistrare, întreţinere şi urmărire, verificare, etalonare a echipamentelor, asigurarea calitatii rezultatelor si modul de raportare a rezultatelor.Toate aceste proceduri generale si tehnice au fost redactate în conformitate cu cerinţele tehnice şi de management ale manualului de management.

2.3 Elaborarea procedurilor pentru descrierea metodelor de incercare s-a materializat prin realizarea a 6  proceduri pentru masurarile ce se efectuează în laborator: Toate aceste proceduri specifice conţin: lista de difuzare a procedurii, indicatorul ediţiilor şi reviziilor şi cuprinsul care se detaliază astfel: scopul procedurii, domeniul de aplicare, documente de referinţă şi conexe, definiţii şi prescurtarii, responsabilitati, descrierea procedurii, înregistrări şi anexe.

2.4 Optimizarea laboratorului prin achizitii de aparatura performanta
In aceasta etapa s-a continuat activitatea de dezvoltare a capacitatilor tehnice ale LAST prin achizitia:

2.5 Cursuri si instruiri pentru perfectionarea personalului in asigurarea calitatii

 

Rezultate Preliminare - Faza 2

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

 

back