LAST - propune crearea si dezvoltarea unui laborator mobil pentru monitorizarea 4D a mediului in sistem integrat prin tehnici de teledetectie.

Laboratorul va dispune de aparatura ultramoderna pentru masurarea in situ a concentratiilor de poluanti (PM si gaze) la sol, laborator de determinare prin prelevare de probe a concentratiilor de hidrocarburi in sol si apa prin fluorescenta indusa, sisteme de sondare in situ, statie meteo computerizata cu senzori pentru monitorizarea parametrilor meteorologici, de radiatie solara si vegetatie, sistem de detectie open-path a gazelor poluante (SO2, NO2, NO, O3, COV) prin absorbtie diferentiala in UV, sistem de teledetectie activa laser pentru determinarea profilelor concentratiilor de aerosoli (LIDAR), sistem de teledetectie activa laser pentru determinarea profilelor concentratiilor de clorofila si DOM in ape de suprafata si pentru determinarea prezentei si masurarea grosimilor straturilor de hidrocarburi poluante la suprafata apei (FLUORESCENCE LIDAR).

Obiectivele Proiectului:

I. Dezvoltarea laboratorului de incercari de monitorizare 4D a mediului in sistem integrat prin tehnici de teledetectie - LAST, prin achizitie de echipamente, aparatura si tehnologii de inalta performanta necesara noilor incercari precum si instruirea si perfectionarea personalului propriu;

II. Implementarea metodelor optice de teledetectie in sistemul de management al calitatii in conformitate cu ISO/ IEC 17025:2005 in vederea acreditarii de catre RENAR a laboratorului conform cerintelor Uniunii Europene privind evaluarea conformitatii cu reglementarile tehnice.

 

Informatii proiect

Obiectivele Proiectului